Regulamin

Pozostawiając sprzęt do naprawy klient ma możliwość otrzymania sprzętu zastępczego na okres naprawy.

Sprzęt pozostawiony w serwisie na czas naprawy jest objęty ubezpieczeniem.

Przed rozpoczęciem naprawy klient jest powiadamiany w formie telefonicznej o planowanym koszcie i do czasu odstąpienia od naprawy bądź wyrażenia chęci naprawy nie będzie naprawiany.

Jako potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu klientowi zostanie wydana karta rewersowa z nadanym numerem naprawy. Kontaktując się z serwisem klient powinien posługiwać się tym numerem.

W przypadku zagubienia rewersu zostanie naliczona opłata w wysokości 20 zł

Wydanie sprzętu z serwisu następuje na okaziciela na podstawie karty rewersowej

W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu po upływie 3 miesięcy od daty powiadomienia klienta o zakończeniu naprawy, bądź od daty odstąpienia klienta od naprawy sprzęt przechodzi na własność serwisu

Długość okresu gwarancji na wykonane usługi zależy od wykonanych czynności serwisowych.

Klient w każdej chwili może zgłosić cheć zaprzestania naprawy jednakże zostanie naliczona opłata serwisowa proporcijonalnie do wykonanych czynności zgodnie ze wcześniejszą wyceną

Po zakończeniu naprawy klient drogą telefoniczną jest informowany o możliwości odbioru sprzętu

Jeżeli w czasie naprawy z przyczyn niesprawności sprzętu nie będzie możliwe wykonanie usługi zostanie naliczona opłata serwisowa proporcionalnie do wykonanych czynności zgodnie ze wcześniejszą wyceną usług, a klient zostanie poinformowany telefonicznie o tym stanie rzeczy.

W czasie wykonywania usług zawierających proces kopiowania danych zostaną skopiowane wyłącznie dane wskazane przez klienta lub jeżeli klient zleca dobór danych do skopiowania serwisowi, zostaną skopiowane dane z typowych dla użytkownika katalogów z wyłączeniem odpowiedzialności od strony serwisu z tytułu kompletności danych, a w takim przypadku zostanie dołożona szczególna staranność na skopiowanie możliwie dużej ilości istotnych dla klienta informacji. Po zakończeniu usługi w skład której wchodziło kopiowanie danych nie będzie możliwe dodatkowe kopiowanie innych danych z tego samego dysku. Przy odbiorze sprzętu z serwisu po wykonanej usłudze zostanie każdorazowo uruchomiony komputer i okazana klientowi kompletność wykonanych usług

Opis niektórych napraw serwisowych:

Reinstalacja systemu operacyjnego

Polega na ponownym zainstalowaniu tej samej wersji co obecnie systemu Microsoft Windows na używanym aktualnie kluczu licencyjnym. Operacji takiej dokonuje sie średnio co 3 – 4 lata w zależności od jakości – prędkości systemu operacyjnego uszkadzanego poprzez wirusy czy szkodliwe oprogramowanie, a także przez instalowanie różnego rodzaju oprogramowania przeszkadzającego w prawidłowym czyli szybkim działaniu komputera. Przebieg procesu reinstalacji:

Krok 1 – zabezpieczeniu wskazanych danych klienta takich jak: zdjęcia , dokumenty, zasoby programu pocztowego, ustawień przeglądarek czy wskazanych folderów. Po zabezpieczeniu danych są one poddawane procesowi odwirusowania.

Krok 2 – Instalacja systemu – Przy użyciu nośników serwisu dobierana jest odpowiednia wersja systemu Windows

dopasowana do umieszczonej na obudowie komputera naklejce licencyjnej. Przed startem procesu instalacji na życzenie klienta może nastąpić przepartycionowanie dysku [ podział na partycje – części]

Krok 3 – Pobranie i instalacja najnowszych sterowników do wszystkich urządzeń znajdujących sie w komputerze.

Krok 4 – Zabezpieczenie systemu Windows programem antywirusowym, a także zestawem programów przeciwdziałających innym zagrożeniom ze strony szkodliwego oprogramowania pochodzącego z internetu

Krok 5 – Instalacja dodatkowego oprogramowania w skład którego wchodzą: Picasa [ odtwarzacz i obróbka zdjęć], Gomplayer [ odtwarzacz filmów], paczka kodeków [ zbiór popularnych dekoderów formatów video], program Open Office [ program do pisania tekstów i arkusz kalkulacyjny – zamiennik płatnego programu Microsoft Office], przeglądarki internetowe Mozilla Firefox i Google Chrome, program Adobe Reader [ do odczytywania formatu PDF], program Teamwiever [ do zdalnej naprawy serwisowej przez internet] oraz skrypt Java i Adobe flash player [ do wyświetlania formatów flash,takich jak YouTube ]

Krok 6 – Skopiowanie zabezpieczonych w kroku 1 danych

Czas wykonania powyższych kroków w zależności od szybkości komputera będzie wahał się od 2 do 5 godzin [ kroki 2 do 5] a krok 1 i 6 w zależności od ilości danych od paru minut nawet do wielu godzin.

Podczas procesu reinstalacji mogą zostać dodane na życzenie klienta [ zlecone przed rozpoczęciem prac ] dodatkowe czynności jak: założenie dodatkowych kont użytkowników, dodanie haseł, zabezpieczenie dodatkowego oprogramowania, nagranie zabezpieczonych danych na pozostawiony nośnik czy płyty DVD, doinstalowanie dodatkowego oprogramowania czy krótkie szkolenie w formie rozmowy z serwisantem na temat zmian czy działania systemu Windows, którejś jego składowej czy  oprogramowania.

Jeżeli klient nie postanowi inaczej instalowanym programem antywirusowym jest dla starszych komputerów Avast [ licencja darmowa] a dla nowszych GData Internet Security [ licencja testowa przez 30 dni ]. Dodatkowo wyłączane są automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego.

Dane zachowane przed reinstalacją będą znajdowały się w folderze o nazwie „001” a jego skrót będzie umieszczony na pulpicie. Zainstalowane sterowniki oraz dodatkowe darmowe legalne oprogramowanie nie będzie pozostawione w formie instalacyjnej na dysku.

Konserwacja

demontaż Laptopa/Komputera PC i usunięcie kurzu, włosów i innych nieczystości zalegających w otworach wentylacyjnych oraz wiatraku
wymiana past termoprzewodzących

sprawdzenie i wymiana termopadów
złożenie Laptopa/Komputera PC oraz ostateczny pomiar temperatur karty graficznej(GPU), procesora (CPU) i dysku twardego (HDD) a także sprawdzenie szybkości z jaką pracują wentylatory i napięcia poszczególnych linii

UWAGA!!!

Czyszczenie laptopa polegające na dmuchnięciu sprężonym powietrzem z zewnątrz obudowy na zabrudzony radiator może  skończyć się poważną awarią!!! Zazwyczaj brud „wpychany” jest głębiej przez co można spalić procesor lub układ graficzny!!!

*** Informacja dla klientów dla których została wykonana usługa reinstalacji lub instalacji systemu operacyjnego

Drogi kliencie

Na Twoim komputerze zainstalowaliśmy pakiet antywirusowy GDATA Internet Security 2015. Będzie on w pełni chronił komputer przez okres 30 dni. Przed upływem tego terminu w celu nieprzerwanej ochrony antywirusowej należy podjąć jedna z 3 decyzji:

* Zakup licencji pakietu antywirusowego na okres kolejnych 12 miesięcy w kwocie 80zł lub na okres 24 miesięcy w kwocie 150zł

Odinstalować przed końcem 30 dni obecny pakiet antywirusowy i zainstalować pobierając z internetu inny darmowy 30 dniowy pakiet antywirusowy. W tym przypadku zagadnienie ochrony antywirusowej powróci ponownie za kolejne 30 dni

Odinstalować pakiet antywirusowy GDATA i zainstalować darmową wersje programu antywirusowego pobranego uprzednio z internetu. Takie rozwiązanie jest darmowe lecz niesie z sobą niepełną ochroną antywirusową która może spowodować przedostanie się szkodliwych programów do komputera. Darmowe programy antywirusowe w odróżnieniu od płatnych pakietów antywirusowych chronią jedynie fragment potrzebnych zabezpieczeń.

Jako serwis polecamy pełną ochronę w postaci pakietu antywirusowego. Produkt taki zawiera zintegrowane kilka aplikacji w tym skaner antywirusowy działający na dwóch silnikach jednocześnie wzajemnie się uzupełniających i zabezpieczających komputer profesjonalnie i skutecznie. Nabycia licencji dokonać można w naszym serwisie.